Spaarnwoude – Het evenemententerrein in Spaarnwoude heet Velsen Valley. Tot dusver was het geenszins vanzelfsprekend dat Dance Valley meteen werd geïdentificeerd met de gemeente Velsen.

Hoe intensief de vaste Dance Valleygangers de vorige edities van het dansfestijn ook beleefden in Spaarnwoude, naar het schijnt hebben ze in grote meerderheid zelf niet het flauwste vermoeden gehad op Velsens grondgebied hossend plat te zijn gegaan voor het opzwepende, door dj’s aangegeven ritme van de onderhand traditionele geluidsorgie.

Dat Dance Valley in Spaarnwoude zelden of nooit werd ‘gelinkt’ met de gemeente Velsen, stak het college van B en W in hoge mate. Dat moet anders, was de opvatting die allengs postvatte op het gemeentehuis.
En zo kwam het er gistermiddag van dat in het kader van de Velsen-promotie burgemeester Peter Cammaert een plensbui trotseerde om drie dagen voor de vijftiende Dance Valley een bord te onthullen met het opschrift ‘ Velsen Valley’ op het ministrand. Een kleinschalig IJmuiden aan Zee dat speciaal voor Dance Valley door de gemeente in samenwerking met Dance Valley-organisator UDC Events is nagebouwd. ,,Dit bord me het opschrift Velsen Valley symboliseert de band die de gemeente en Dance Valley inmiddels met elkaar hebben”, zo sprak Cammaert.
De officiële naamgeving aan het evenemententerrein moet niet alleen worden beschouwd als een eerbetoon aan Dance Valley, het college hoopt met instemming van het recreatieschap Spaarnwoude ook dat de groene long van Velsen wijd en zijd bekendheid krijgt als een van de grootste toeristische trekpleisters in de gemeente. Uit de naam Velsen Valley spreekt de ambitie om het evenemententerrein van Spaarnwoude te verheffen tot een recreatielocatie van bovenregionale allure.

Anders gezegd: Velsen wil zaterdag festivalgangers vriendelijk doch beslist inprenten dat er meer leuke dingen voor de mensen zijn te beleven in de gemeente en absoluut geen place to be for one day, waar eens in het jaar een veelbezocht dansfestijn wordt gehouden. En dat geldt in het bijzonder ook voor het recreatieschap Spaarnwoude.
Mochten festivalgangers zaterdag even aan de hectiek van de overweldigende geluidsgolven en oogverblindende suggestieve beeldeffecten willen ontsnappen, dan kunnen ze desgewenst in een van de strandhuisjes van alles aan de weet komen over wat Velsen voor een dagje uit nog meer te bieden heeft dan Dance Valley. Of zoals Jan Hylkema, directeur Recreatie Noord-Holland het gistermiddag formuleerde: ,,Wij hopen dat de jongeren die zaterdag voor het dansfeest naar hier komen over een aantal jaren terugkeren met hun kinderen om hier in Spaarnwoude een dagje te recreëren.”

Bron: IJmuidercourant (artikel 2011)